Кучерук Володимир Юрійович

Викладач ВНТУ

Резюме

Народився 16 жовтня 1968 року. Закінчив Вінницький політехнічний інститут у 1991 році за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка». У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукової ступені кандидата технічних наук на тему «Розробка та дослідження інформаційно-вимірювальної системи механічних характеристик електричних машин» (05.11.16 Інформаційно-вимірювальні системи). Доцент кафедри метрології та промислової автоматики (МПА) з 2001 року. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукової ступені доктора технічних наук на тему «Інформаційно-вимірювальні системи технічної діагностики електромеханічних перетворювачів енергії» (05.11.16 Інформаційно-вимірювальні системи). В 2006-2010 роках працював на посаді професора кафедри МПА. З 2010 року - завідуючий кафедрою МПА.

Член експертної ради Державної акредитаційної комісії України з напряму природничих та математичних наук (2012 - 2015 рр). Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій (Вінницький національний технічний університет, Національний університет "Львівська політехніка"). Член науково-методичної підкомісії Міністерства освіти і науки України з напряму підготовки "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" (2010-2016 рр.). З березня 2016 року член науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій (Підкомісія за спеціальністю 152 "Метрологія та вимірювальна техніка").

 

Член наукових редколегій вітчизняних та зарубіжних журналів:

  1. Вісник Вінницького політехнічного інституту (м. Вінниця, Україна)
  2. Наукові праці Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна)
  3. Вісник Одеської академії технічного регулювання та якості (м. Одеса, Україна)
  4. Wiadomości Elektrotechniczne (Warszava, Poland) http://www.wiadomoscielektrotechniczne.pl/ (Наукометричні бази Index Copernicus, BazTech, INSPEC)
  5. Вестник Карагандинского университета. «Серия. Физика» (м. Караганда, Казахстан) http://vestnik.ksu.kz/?page_id=65&lang=ru (Наукометрична база Web of Sciences)
  6. Вісник Донецького національного технічного університету. Серія "Обчислювальна техніка та автоматизація" http://science.donntu.edu.ua/ota/

 

Академік Академії Метрології України

Публікацій 331

Хобі Шахи (кандидат в майстри спорту)
Настільний тенніс

Контактна інформація Facebook

Електронна пошта kucheruk@vntu.edu.ua